Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2016

Uchwa??a Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2016

Numer uchwa??y: 168
Numer sesji: 14
Rok: 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515)  oraz  art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2015r. poz. 1286) Rada Miejska Leszna stanowi, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Piotr Więckowiak

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIV/168/2015

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.

Strategicznym celem jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu poprzez:

 1.    Zwiększenie pomocy terapeutycznej,

2.    Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

3.    Wsparcie w utrzymaniu abstynencji,

4.    Podejmowanie działań edukacyjnych na temat szkodliwości picia alkoholu.

Przedstawiony program został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb w mieście z uwzględnieniem zasobów, jakimi dysponuje miasto.

 Program został przyjęty na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 13-11-2015 roku.

 

Opracowało:                                                                                        

Biuro ds. Uzależnień                                                                  

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Justyna Pe??szyk
Informację wprowadził: Justyna Pe??szyk
Opublikowany dnia: 2015-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.